Aktuelt

Covid-19

Positiv test

Fikk du ikke med deg foreldremøtet på VG2? Se opptaket her!

Plan for rullering av trinn i uke 49

Rullering av trinn på rødt nivå

Velkommen til digitalt foreldremøte på Vg2 onsdag 25. november kl 18:00

Klokken 18:00 – 18:45   Informasjon om skolens virksomhet v/rektor Thomas Leirset og trinnleder Astrid Lysne Hvis dere har spørsmål som vi kan ta opp på møtet, kan de gjerne sendes inn på forhånd til  astridly@viken.no    

Helsetjenesten går som normalt

Vi minner om at helsetjenesten går som normalt. Kari er tilstede hver dag og det er bare å ta kontakt.

Opplæring på Nadderud videregående skole ut uke 46.

Torsdag i forrige uke fikk alle skoler i Viken beskjed om at vi skulle gå til rødt nivå, opplæringen skulle gjennomføres digitalt og elevene skulle ikke møte på skole. Det ble gjort unntak for noen elevgrupper og fag. Fylkesmannen har i ettertid gjort det klart at overgang til rødt nivå ikke kan brukes som et forebyggende tiltak og at en slik overgang må baseres på en individuell vurdering i samråd med den kommunale helsetjenesten.

Besøk av finansminister Jan Tore Sanner

  I dag fikk skolen besøk av finansminister Jan Tore Sanner. Bakgrunnen for besøket er at regjeringen vinteren 2021 skal legge frem det som heter Perspektivmeldingen, som handler om hvilke utfordringer vi som bor her i Norge kommer til å møte i fremtiden – og hva vi må gjøre for å løse dem. Dette angår i høyeste grad dagens elever, og finansministeren ønsket derfor å få deres innspill til meldingen. Han snakket blant annet med elevene i 3sta og elevrådsleder.  

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Programfag og fagvalg for VG1-elever

Informasjon til foreldre og foresatte for VG1-elever blir i år digital. Her finner dere informasjon om programfagene vi tilbyr på Nadderud.

Smittesituasjonen i vårt område

Vi er nå i en situasjon der vi ser at smittetrykket i vårt område øker. Det er nå viktigere enn noen gang at vi er flinke til å følge retningslinjene om å holde seg hjemme hvis man er syk, god håndhygiene og en meters avstand i pauser og friminutt.

Til toppen