Besøk av finansminister Jan Tore Sanner

 I dag fikk skolen besøk av finansminister Jan Tore Sanner. Bakgrunnen for besøket er at regjeringen vinteren 2021 skal legge frem det som heter Perspektivmeldingen, som handler om hvilke utfordringer vi som bor her i Norge kommer til å møte i fremtiden – og hva vi må gjøre for å løse dem.

Klikk for stort bilde

Dette angår i høyeste grad dagens elever, og finansministeren ønsket derfor å få deres innspill til meldingen. Han snakket blant annet med elevene i 3sta og elevrådsleder.

Klikk for stort bilde 

Til toppen