Nadderud SKILLS Workshop

Klikk for stort bilde Via støtteordningen fra Sparebankstiftelsen DNB´s Arenaer for tilhørighet har prosjektet

Nadderud SKILLS Workshop

mottatt 370 000 kr fordelt på 3 år. Støtteordningen har som mål at flere barn og unge skal oppleve tilhørighet gjennom aktiviteter på skolen eller i et bibliotek. Søknad ble sendt i mars undertegnet av prosjektansvarlige: Elaine Gowie-Fleischer, Jorun Karoline Seierstad og Åsne Hestnes.

Samarbeidspartnere pr høst 2020

  • BRO-prosjektet ved Nadderud videregående skole
  • www.Reddeliv.no
  • Asker og Bærum historielag

Hvor og når?

Nadderudbiblioteket er den naturlige basen i dette prosjektet med kjernetid onsdager fra 14-17. SKILLS´ mål er å styrke elevers tilhørighet, bidra til fagstøtte og også bidra til å styrke andre type ferdigheter enn de som handler om fag.

Vi starter i uke 43 høsten 2020 med fagstøtte i biblioteket og et svømmekurs (fullbooket!) som naturlig nok legges til lokaler utenfor skolen. Andre aktiviteter fremover skal være fysisk trening, lokale vandringer med eller foredrag av representanter fra historielaget og/eller andre gjester. Enkel servering hver onsdag. Fagstøtte rekrutteres i og utenfor skolen (digitalt).

For hvem?

ALLE elever på Nadderud videregående skole er velkommen - enten man trenger å styrke ferdigheter, eller man vil være en av dem som bidrar til fagstøtte. Elever kan søke om oppgaver som honoreres. Søknadsskjema vil bli tilgjengelig i biblioteket.  

Informasjon og lansering: SKILLS gjøres kjent for elevene i lunsjen onsdag uke 39

Til toppen