Opplæring på Nadderud videregående skole ut uke 46.

Torsdag i forrige uke fikk alle skoler i Viken beskjed om at vi skulle gå til rødt nivå, opplæringen skulle gjennomføres digitalt og elevene skulle ikke møte på skole. Det ble gjort unntak for noen elevgrupper og fag. Fylkesmannen har i ettertid gjort det klart at overgang til rødt nivå ikke kan brukes som et forebyggende tiltak og at en slik overgang må baseres på en individuell vurdering i samråd med den kommunale helsetjenesten.

Det ble også understreket at rødt nivå ikke betyr at opplæringen som hovedregel skal gjennomføres digitalt. Selv på rødt nivå skal elevene kunne få opplæring på skolen i så stor grad som de lokale forholdene tillater. Følgende ble kommunisert ut til de videregående skolene i dag tidlig fra kommuneoverlegen i Bærum kommune:

Vi har kun sett sporadisk smitte på de videregående skoler i Bærum og så langt ikke vært vitne til større utbrudd. Samtidig ligger vi tett på Oslo kommune som har mye smitte, og kommunene tett på Oslo med høyt smittenivå er oppfordret til å heve tiltaksnivået til rødt nivå slik det er beskrevet i veileder fra Utdanningsdirektoratet.

 Vi har i Bærum kommune siste uker sett økende smitte blant barn og unge og i samråd med Asker kommune anbefaler vi at de videregående skoler hever tiltaksnivået til rødt nivå. Vi holder løpende kontakt med fylkeskommunen via områdedirektør for vurdering av videreføring eller nedjustering av tiltaksnivået.

Det er ikke bestemt hvor lenge rødt nivå skal vare i denne omgang, og situasjonen blir vurdert fortløpende.

Rødt nivå vil for oss blant annet si at ikke alle elever skal være på skolen samtidig. Dette skyldes at vi ikke har nok store klasserom. Vi har laget følgende rulleringsordning for klasser og trinn resten av denne uken.

Onsdag 11. november: G-klassen, VG1 og VG2 har undervisning på skolen. VG3 har digital undervisning.

Torsdag 12. november: G-klassen, VG2 og VG3 har undervisning på skolen. VG1 har digital undervisning.

Fredag 13. november: G-klassen, VG1 og VG3 har undervisning på skolen. VG2 har digital undervisning.

Vi regner med å gi ut en plan for neste uke innen fredag.

  • På rødt nivå skal det være en meters avstand i alle situasjoner – også i klasserommet.
  • Fremdeles holde seg hjemme hvis man er syk, men være nøye med å gi beskjed til lærerne.
  • God håndhygiene.
  • Alle må respektere påbud om at man ikke flytter på stoler for at flere skal sitte ved samme bord.
  • Alle skal spise på klasserommet med mindre man har hatt undervisning på et spesialrom.
    Flater i klasserommene skal vaskes etter bruk.
  • I trappeløp og ganger praktiseres høyrekjøring.
  • Unngå å bruke kolletivtransport hvis mulig. Hvis kollektivtransport må benyttes skal det benyttes munnbind.

Vi ber innstendig om at foreldre og elever snakker sammen om nødvendigheten av å etterfølge disse retningslinjene av hensyn til egen og andres helse.

Til toppen