Organisering av opplæringen på rødt nivå - uke 3

Regjeringens bestemmelse om at alle ungdomsskoler og videregående skoler skal organisere opplæringen etter rødt nivå får inntil videre ingen konsekvenser for skolens organisering av opplæringen da vi allerede er på rødt nivå.

Plan for rullering på rødt nivå uke 3

 

Mandag 18. januar: G-klassen, VG1 og VG2 på skolen. VG3 har digital undervisning.

Tirsdag 19. januar: G-klassen, VG2 og VG3 på skolen. VG1 har digital undervisning.

Onsdag 20. januar: G-klassen, VG1 og VG3 på skolen. VG2 har digital undervisning.

Torsdag 21. januar: G-klassen, VG1 og VG2 på skolen. VG3 har digital undervisning.

Fredag 22. januar: G-klassen, VG2 og VG3 på skolen. VG1 har digital undervisning.

 

Timeplanen i VIS er oppdatert med dette. Det er mange rombytter, så jeg oppfordrer alle til å sjekke timeplanen nøye. Elever eller klasser som har avvik fra planen, vil få beskjed om dette fra sine lærere.

 

Med vennlig hilsen  

Thomas Leirset

Til toppen