Plan for rullering av trinn i uke 49

Rullering av trinn på rødt nivå

Mandag 30. november: G-klassen, VG1 og VG3 på skolen. VG2 har digital undervisning.

Tirsdag 1. desember: G-klassen, VG1 og VG2 på skolen. VG3 har digital undervisning.

Onsdag 2. desember: G-klassen, VG2 og VG3 på skolen. VG1 har digital undervisning.

Torsdag 3. desember: G-klassen, VG1 og VG3 på skolen. VG2 har digital undervisning.

Fredag 4. desember: G-klassen, VG1 og VG2 på skolen. VG3 har digital undervisning.

 

Klasser eller grupper av elever som har avvik fra denne planen har fått beskjed om dette fra sine lærere.

 

Timeplanen i VIS vil bli oppdatert med dette. Husk å sjekke nøye hvilket rom du skal være på. Her er det en del endringer som følge av at vi er på rødt nivå.

 

NB!: Vi tar forbehold om at smittevernoverlegen i Bærum kommune kan endre nivået på kort frist.

Til toppen