Smitteverntiltak høsten 2020

 • Ansatte har hjemmekontor når det er mulig
 • Alle skal være hjemme hvis de har milde symptomer som kan være relatert til Covid-19. I slike tilfeller går undervisningen digitalt.
 • Skolen bruker ikke vikarer som jobber flere steder – ved sykdom setter ledelsen i gang undervisning etter instruks fra syk lærer.
 • Alle klasser og grupper må ha klassekart/faste plasser slik at smittesporing blir mulig
 • Ekskursjoner som forutsetter offentlig transport/overnatting er avlyst frem til høstferien i første omgang.
 • Kun klasser på spesialrom, KØ og som ikke har undervisning i 2. økt spiser i kantinen – alle andre spiser på klasserom.
 • Forsterket renhold fortsetter
 • Avstandsmerking på gulvet og info om hygienetiltak på plakater beholdes
 • Redusert antall spiseplasser på personalrommet fortsetter
 • Tirsdagsinfo for personalet gis på teams
 • Fotografering av personalet utsettes
 • Hippocampus avlyses/utsettes
 • Foreldremøter arrangeres digitalt
 • Mottakssamtaler tilbys digitalt. Vi organiserer samtalene fysisk for dem som ikke kan gjennomføre digitalt
 • Det er ikke anledning for elevene til å sitte i grupper på biblioteket – de kan sitte og jobbe på stillerom B101
 • Elevene fortsetter å rengjøre klasserommet etter seg dersom de skal til et annet rom og en annen klasse/gruppe skal bruke rommet etter dem
 • Rektor og assisterende rektor går en runde i vg1-klassene første skoledag for å informere om smittevern
 • Kontaktlærere i vg2 og vg3 gir en påminnelse om smittevern første skoledag
Til toppen