Utlån av lærebøker

Du kan velge å låne de lærebøkene du trenger på skolen i stedet for å kjøpe dem selv. Lånet gjelder ut skoleåret med innleveringsfrist siste skoledag i juni eller til du slutter i faget. 

For å få låne lærebøker må du undertegne avtalen om lån av læremidler i Viken (PDF, 916 kB). Hvis du er under 18 år, må en av dine foresatte undertegne i tillegg.

Til toppen